วิดีโอที่แล้ว จบวิดีโอนี้ และเข้าชมวิดีโอต่อไป  

  บทที่ 17 กฎ กติกา และ นโยบายที่สำคัญของ Google ที่มีต่อโฆษณา Google Adwords

วิดีโอได้ถูกล็อค ซื้อคอร์สเพื่อปลดล็อค