วิดีโอที่แล้ว จบวิดีโอนี้ และเข้าชมวิดีโอต่อไป  

  บทที่ 5 วิธีการใช้งาน Google Local Guide เบื้องต้น

วิดีโอได้ถูกล็อค ซื้อคอร์สเพื่อปลดล็อค