วิดีโอที่แล้ว จบวิดีโอนี้ และเข้าชมวิดีโอต่อไป  

  บทที่ 15 (Options) – สร้างโฆษณาด้วย Google Adwords Express

วิดีโอได้ถูกล็อค ซื้อคอร์สเพื่อปลดล็อค