วิดีโอที่แล้ว จบวิดีโอนี้ และเข้าชมวิดีโอต่อไป  

  บทที่ 11 ปรับแต่งรายละเอียดพื้นฐานธุรกิจให้ครบ

วิดีโอได้ถูกล็อค ซื้อคอร์สเพื่อปลดล็อค