วิดีโอที่แล้ว จบวิดีโอนี้ และเข้าชมวิดีโอต่อไป  

  บทที่ 16 วิธีการเพิ่มหมุดธุรกิจใน Google My business มากกว่า 1 สถานที่

วิดีโอได้ถูกล็อค ซื้อคอร์สเพื่อปลดล็อค