วิดีโอที่แล้ว จบวิดีโอนี้ และเข้าชมวิดีโอต่อไป  

  บทที่ 16 : การสร้างนิยามผู้ชมแบบพื้นฐาน (Audience Definitions - Basic Setting)

วิดีโอได้ถูกล็อค ซื้อคอร์สเพื่อปลดล็อค