วิดีโอที่แล้ว จบวิดีโอนี้ และเข้าชมวิดีโอต่อไป  

  บทที่ 5.4 Workshop จับมือทำทีละขั้นตอนสร้างโฆษณาในระดับกลุ่มโฆษณา

วิดีโอได้ถูกล็อค ซื้อคอร์สเพื่อปลดล็อค