วิดีโอที่แล้ว จบวิดีโอนี้ และเข้าชมวิดีโอต่อไป  

  บทที่ 9 การสร้างกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเอง

วิดีโอได้ถูกล็อค ซื้อคอร์สเพื่อปลดล็อค