วิดีโอที่แล้ว จบวิดีโอนี้ และเข้าชมวิดีโอต่อไป  

  บทที่ 16 กรณีศึกษาที่ 4

วิดีโอได้ถูกล็อค ซื้อคอร์สเพื่อปลดล็อค