วิดีโอที่แล้ว จบวิดีโอนี้ และเข้าชมวิดีโอต่อไป  

  บทที่ 5.1 โครงสร้างโฆษณา LAP

วิดีโอได้ถูกล็อค ซื้อคอร์สเพื่อปลดล็อค