วิดีโอที่แล้ว จบวิดีโอนี้ และเข้าชมวิดีโอต่อไป  

  บทที่ 12 เทคนิคการกำหนดสเปครูปภาพการ เพื่อทำคอนเทนต์ให้ถูกต้อง และสวยงาม

วิดีโอได้ถูกล็อค ซื้อคอร์สเพื่อปลดล็อค