วิดีโอที่แล้ว จบวิดีโอนี้ และเข้าชมวิดีโอต่อไป  

  บทที่ 4 Content มีกี่ประเภท แต่ละประเภทมีความสำคัญอย่างไร

วิดีโอได้ถูกล็อค ซื้อคอร์สเพื่อปลดล็อค