วิดีโอที่แล้ว จบวิดีโอนี้ และเข้าชมวิดีโอต่อไป  

  บทที่ 16 กรณีศึกษา คอนเทนต์ขายธุรกิจแฟชั่น

วิดีโอได้ถูกล็อค ซื้อคอร์สเพื่อปลดล็อค