วิดีโอที่แล้ว จบวิดีโอนี้ และเข้าชมวิดีโอต่อไป  

  บทที่ 13 แนะนำ Application ในการตัดต่อรูปภาพด้วยมือถือเครื่องเดียว

วิดีโอได้ถูกล็อค ซื้อคอร์สเพื่อปลดล็อค