วิดีโอที่แล้ว จบวิดีโอนี้ และเข้าชมวิดีโอต่อไป  

  อะไรคือ BJ FOGG MODEL

วิดีโอได้ถูกล็อค ซื้อคอร์สเพื่อปลดล็อค